december 2020

Hållbarhet är ett begrepp som de senaste åren allt mer genomsyrat vårt samhälle. Faktum är att hållbarhet kan implementeras i stort sett överallt – även i ditt sparande. Att spara hållbart är ett vitt begrepp som lämnar rum för många tolkningar, men i grund och botten handlar det om att…

Läs mer