Alla behöver frihetskapital

frihetskapital

Den här webbplatsen är tänkt att fungera som en guide till hur på olika sätt kan få mer pengar. Vad du ska använda de extra pengar du sparar, vinner eller investerar dig till är något vi överlåter till dig att bestämma.

Vi kan dock slå ett slag för att du ser till att skaffa dig så kallat frihetskapital. Denna typ av kapital kan också kallas pippi-pengar eller till och med ”fuck off-pengar”. Idén är dock densamma oavsett vilken benämning man väljer; nämligen att kapitalet ska fungera som en buffert att ta till när du behöver göra en stor förändring i livet.

Frihetskapital ger makt och självsäkerhet

Du undrar nu kanske när och hur ett frihetskapital kan behövas. Kort sagt kan frihetskapitalet användas när du behöver ta dig ur en situation som du av olika skäl inte trivs med. Det finns många exempel att nämna.

Ett typexempel är en anställning. Kanske trivs du inte på ditt jobb på grund av en dålig chef eller att arbetsuppgifterna inte är tillräckligt utmanande. I ett sådant fall kan du använda ditt frihetskapital för att klara dig tiden mellan du säger upp dig tills du får ett nytt jobb.

Ett annat exempel är uppbrott och flytt från en partner som du bor tillsammans med. Frihetspengarna kan då användas för de kostnader som kan kopplas till flytten.

Utan frihetskapital kan det bli svårare, om inte omöjligt, för dig att ta dig ur situationer som verkligen inte gynnar dig eller som till och med kan vara destruktiva. Utan detta kapital blir du maktlös. Med en sparad summa pengar att ta till får du i stället makten att göra en förändring.

Så här mycket behöver du

Hur mycket du behöver i frihetskapital är naturligtvis individuellt. Vissa personer anser kanske att ett par månadslöner räcker gott. Andra inte känner någon större grad av trygghet om kapitalet inte uppgår till motsvarande en årslön.

För att klara av de minskade inkomster som kan följa av att man säger upp sig kan ett par, tre månadslöner vara tillräckligt i frihetskapital. För ett uppbrott från en partner kan behovet vara både större och mindre. Huvudsaken är att frihetskapitalet ger dig en större trygghet och en större känsla av personlig makt. Att ha frihetskapital är lika viktigt ekonomiskt som mentalt.

Så här kan du spara till ditt frihetskapital

Grundtanken med denna typ av sparande är att du ska kunna ta det i anspråk snabbt och enkelt. Dessutom bör värdet av det vara relativt stabilt. Det innebär att en investering i högriskaktier kanske inte är det bästa valet. Det kan vara en idé att öppna ett sparkonto enkom för detta ändamål. Det smidigaste och smartaste sättet att spara är förmodligen genom att göra en automatisk autogiroinsättning så fort månadslönen kommer in.

Om du vill investera i fonder eller aktier är det kanske klokt att inte investera varje krona. Du bör kanske inte heller börja investera förrän du har sparat ihop ett belopp som ger dig den känslan av makt och självsäkerhet som frihetskapitalet är tänkt att skapa.