Betalar du för mycket för dina fonder?

Indexfonder

Det är enligt en nyligen presenterad undersökning utförd av Sifo/Inizio på uppdrag av Avanza bara ungefär en tiondel av svenskarnas fondförmögenhet som är placerad i lågprisfonder. 90% av den samlade förmögenheten är därmed placerad i fonder med avgifter som överstiger 0,4%. Spelar det här då någon roll? Avspeglar inte avgifterna vad det kostar för förvaltarna att skapa avkastning? Svaret är både ja och nej.

Det billigare alternativet behöver inte vara sämre

Med undantag för något enstaka alternativ tar varje fondförvaltare ut en avgift för sin förvaltning. Avgiften ska täcka kostnader för transaktionskostnader vid köp och sälj, administration, bolagsbesök, med mera. Dessutom ska avgiften ge förvaltarna en vinst. Vanligtvis ligger avgifterna på mellan 0,20 – 3,00% och de debiteras saldot varje år. Om en fond inte skulle ge någon avkastning ett år kommer investeringen alltså att minska med 0,20 – 3,00% automatiskt.

Den som jämför avgifter kommer snart att märka att det är ganska få förvaltare som lyckas slå index för en viss tillgång, till exempel svenska aktier, under en längre tid. Samtidigt tar förvaltarna ut avgifter som vida överstiger de avgifter som gäller för rena, indexföljande fonder. Alternativ med aktiv förvaltning som överträffar index i lite högre grad – vilket då berättigar högre avgifter – finns givetvis, men för den vanlige småspararen finns vanligtvis mycket lite att spara på utföra det omfattande detektivarbete som krävs för att hitta rätt.

Exempel:
Enter Sverige investerar i de största bolagen på Stockholmsbörsen. Fonden har mellan december 2011 och december 2016 gett en avkastning på omkring 105% med en förvaltningsavgift på 1,70% per år. Lågprisfonder som Avanza Zero och SPP Aktiefond Sverige har under samma period gett en högre avkastning till väsentligt lägre avgifter (0% respektive 0,20%).

Nätbanker och nätmäklare har vanligtvis bra sök- och sorteringsfunktioner som du kan använda för att identifiera såväl förvaltningsavgifter som risk och avkastning. Hittar du två fonder med likvärdig avkastning över tid men olika förvaltningsavgifter bör du välja den med den lägre avgiften.

Kvinnor betalar överlag för mycket

Avanza är en av de nätbanker som mer tydligt ställer sig på småspararnas sida. Bland annat driver Avanza en egen indexfond, som är helt utan avgifter. Nätbanken är också mycket aktiv när det handlar om att skapa debatt om hur konsumentnyttan och konsumentskyddet inom investeringar, lån och försäkringar ska kunna bli bättre.

En sak banken ofta lyfter fram är skillnader mellan kvinnors och mäns sparande. I den aktuella undersökningen tittade man på hur kvinnor respektive män väljer fonder och analysen visade att kvinnor i högre grad väljer fonder med höga avgifter. Kvinnor med lägre inkomster var klart överrepresenterade bland ägare av fonder aktivt förvaltade av bankerna själva. Män med högre inkomster hade å andra sidan en mycket liten representation i den gruppen investerare. I stället placerar de flesta ”rika män” oftare i breda indexfonder med låga avgifter.