Bidrag

Lever du utan en stadig inkomst så finns det bidrag att söka som kan hjälpa dig i din situation. Oavsett om du har en funktionsnedsättning, är ensamstående, student, arbetssökande eller sjukskriven så finns det ett stort antal bidrag som du har rätt till.

Student

Som student har du vanligtvis rätt till att söka CSN som innehåller både bidrag och lån till förmånlig ränta som du betalar tillbaka under flera år. Studenter som har barn får även chansen att söka tilläggsbidrag som ökar inkomsten med cirka 1000 kronor per månad för att underlätta ekonomin. Studenter som är i åldrarna mellan 18-28 år och som bor ensamma erbjuds även i vissa fall att söka bostadsbidrag beroende på boendets storlek och avgift samt om studenten inte tjänar över en viss summa.

Funktionsnedsättning

För dig som lever med en funktionsnedsättning där du behöver hjälp med dina dagliga behov för att fungera så kan du bland annat söka assistansersättning där Försäkringskassan träder in och kan erbjuda 284 kronor för varje assistanstimme.

Om man lever med högre utgifter och kostnader så finns det möjlighet att ansöka om högre ersättning och det kallas för förhöjt timbelopp där du kan få som mest 318 kronor per assistanstimme. För att ansöka om assistansersättningen ansöker man på en blankett som sedan skickas till Försäkrningskassan.

Ensamstående

Förutom barnbidrag kan du som förälder, oavsett om du är ensamstående eller inte, ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan om du:

  • har barn som bor hos dig
  • om du betalar mer än 1 400 kronor i månaden för din bostad
  • om ditt hushåll har som mest 426 000 kronor i sammanlagt årsinkomst
  • om du är folkbokförd och bor på adressen du ansöker om bidrag för.

Arbetssökande

Som arbetssökande är man i en känslig position när man inte har samma inkomst och inte kan upprätthålla samma levnadsstandard som tidigare. Som tur är finns det skydd för arbetssökande och i många fall kan man omförhandla sina månatliga utgifter genom ett par ärliga, bedjande samtal. Har du CSN att betala tillbaka så kan du be om att minska din årliga återbetalning utifrån din inkomst tills det att du fått en ny tjänst. Du kan söka bostadsbidrag beroende på din boendesituation och förhoppningsvis har du rätt till a-kassa.

Se till att tala med Försäkringskassan och undersök vilja ersättningar som erbjuds för att förenkla tiden som du är arbetssökande. Tala även med banken vid eventuella lån och försök förhandla med din mobiloperatör om en minskad månadsavgift under tiden du är arbetssökande. De flesta som du är skyldig pengar önskar bara om tryggheten att få sina pengar tillbaka och är därför oftast medgörliga för förhandling om du har skött dina återbetalningar tidigare.