Blir du en vinnare med regeringens nya budget?

regeringens-budget

Finansminister Magdalena Andersson presenterade den 20 september statsbudgeten för 2017. Den innehåller inga revolutionerande nyheter, men det finns en handfull nya regler som kommer att påverka privatekonomin. Generellt är det barnfamiljer, långtidssjukskrivna och ensamstående som är vinnarna på budgeten. Nedan presenterar vi lite kort om de viktigaste nyheterna.

Höjda ersättningar

I budgeten föreslås att garantinivåer vad gäller ersättningar för sjukersättning och aktivitetsersättning höjs. Rent tekniskt är höjningen 0,05 basbelopp, vilket kan översättas med 187 kr extra före skatt per månad.

Högre bostadstillägg

De som får sjukersättning eller aktivitetsersättning kommer även att få högre bostadstillägg. Ersättningen höjs från tidigare 93% till 95%, vilket i praktiken kan ge upp till 100 kr extra i tillägg per månad.

Fler får betala statlig skatt

Brytpunkten för statlig skatt kommer från den 1 januari 2018 att räknas upp med KPI med tillägg på en procentenhet i stället för som nu med två procentenheter. Det innebär att gränsen kommer att läggas lägre och enligt nuvarande prognoser kommer gränsen för inkomståret 2018 att ligga på 38 500 kr. Enligt bedömningar kommer detta att beröra omkring 40 000 personer. Det blir också fler som kommer att få betala värnskatt. I kronor och ören väntas det ökade skatteuttaget inte överstiga 100 kr per månad per person.

Fler RUT-avdrag och sänkt moms

Regeringen införde efter sommaren större möjligheter till RUT-avdrag (bland annat trädfällning och hjälp med IT-frågor) och från och med den 1 januari kommer även reparation av vitvaror såsom tvättmaskiner och diskmaskiner att inkluderas i RUT.

Det kommer förmodligen också att bli så att det blir billigare att reparera exempelvis cyklar. Regeringen har nämligen lagt som förslag att moms på reparation av vissa föremål ska sänkas till 12%.

Högre tandvårdsbidrag för äldre

Från och med den 1 juli 2017 kan det bli billigare för äldre att gå till tandläkaren. Regeringen lägger nämligen fram som förslag att tandvårdsbidraget ska fördubblas till 300 kr per person och år för den som är mellan 65-74 år. Vad gäller övriga åldrar föreslås ingen förändring.

Mer pengar för det tredje barnet

I budgeten föreslår regeringen att familjer med tre barn från och med den 1 januari ska få ett högre tillägg. Det handlar om 126 kr per månad. För en familj med tre barn blir barnbidraget således 3276 kr i stället för som idag 3150 kr.

Du kan läsa mer om budgeten på regeringens webbplats.