Budget – Hur viktigt är den och hur gör man den?

Att skapa en budget är grundläggande för en stabil ekonomi och borde läras ut i grundskolan. Tyvärr är så inte fallet vilket gör att vi kommer att lära dig hur du gör en grundläggande och bra budget som håller året ut.

Välj rätt typ

Det finns olika sätt att göra en budget men du bör fokusera dig på två olika budgetar eller kan du slå ihop dem så länge som du kan separera vad båda handlar om. Den första bör handla om dina fasta avgifter. Tänk över vad det är som du faktiskt gör av med varje månad. Försök ta bort de avgifter som inte är absoluta fasta avgifter såsom lån, el, vatten etc. När du väl har räknat på det vet du precis hur mycket som kommer att bli över för resten varje månad.

Sedan bör du skapa en budget för resten av utgifterna. Bestäm hur mycket du vill lägga på nöje och annat som inte är absolut viktigt. På detta sätt kan du enkelt se över var du kan spara pengar och hur mycket du kan lägga undan.

Ett misstag som många gör är att de är för optimistiska. Det är enkelt att vara orealistisk i hur mycket du gör av med. Ta gärna till i överkant, på detta vis bli du alltid positivt överraskad.

Gör en budgetplan

Det är viktigt att du utvärderar hur din budget fungerar för dig och precis hur mycket du har att lägga in i din budget varje månad. Dessutom måste du bestämma dig om du vill kunna spara pengar varje månad eller inte. Pröva gärna på en budget och se hur den fungerar en tid och utvärdera sedan. En populär budget är 50 – 30 – 20.

Denna budget fungerar genom att du fastställer att 50 % av utgifterna är fasta utgifter, sådan som du absolut inte kan ändra på. 30 % fungerar för viktiga utgifter men inte livsnödvändiga. Här kommer telefon, internet, nöje med mera in. Dessa bör du enkelt kunna leva utan om det kniper sig av någon anledning. Resterande 20 % bör gå till att betala av eventuella lån som du har och det sparande som vi hoppas att du planerar göra. En anledning till en budget är just att planera för framtiden.

Dessa procentsatser är självklart inte huggna i sten och du kan variera till något som fungerar just för dig.

Det är dock viktigt att du beräknar hela din budget på din inkomst efter skatt.

Appar och datorn

Det finns många olika lösningar som kan hjälpa dig längs vägen. Det absolut mest grundläggande är papper och penna men det finns en myriad av olika program och appar som kan hjälpa dig längs vägen och du kan enkelt kategorisera dina utlägg och i slutet av månaden ser du enkelt om du har hållit dig till din budget eller inte. Se till att du ständigt har uppsikt över din budget och inte bara ser efter i slutet av månaden. Då kan det vara för sent att göra något åt den.