Fördela avdrag och pension mellan makar

fördela avdrag

Makar har möjlighet att göra vissa omfördelningar av avdrag och pension mellan varandra. Dessa möjligheter kan ge goda effekter på hushållets ekonomi både på kort och lång sikt, men tyvärr är det inte många som väljer att utnyttja dem. Genom att fördela avdrag kan man i vissa fall sänka skatten och genom att föra över pension kan den som tjänar minst få en högre pension när den tiden kommer.

Reglerna kring omfördelning är inte särskilt knepiga, men det finns en del formalia att ta hänsyn till. I den här artikeln får du alla detaljer kring hur omfördelning kan ske och hur du rent praktiskt går tillväga.

Fördela ränteavdrag

För alla lån gäller principen att räntekostnader får dras av mot ränteintäkter samt i andra hand mot andra skattepliktiga inkomster (framför allt lön). Enligt grundregeln är skattereduktionen på 30% upp till 100 000 kr. För överskjutande belopp är reduktionen 21%.

Om det är två personer som är gemensamt betalningsskyldiga för ett eller fler låna (behöver inte vara makar eller registrerade partners) gäller normalt att räntekostnaderna fördelas 50/50 mellan låntagarna. Det går emellertid alldeles utmärkt att göra en annan fördelning. Den nya fördelningen anmäls i respektive låntagares deklaration. I procent kan fördelningen se ut precis hur som helst. Även 100%/0% är möjligt.

Det finns två situationer då det kan vara klokt att fundera på en annan fördelning än den normala. Den ena situationen är given. Om en av låntagarna har ett underskott som överstiger 100 000 kr är det smart att göra en omfördelning av räntekostnaderna till den som har ett mindre underskott.

Den andra situationen är den då den ena låntagaren inte har tillräckliga inkomster för att kunna tillgodoräkna sig hela reduktionen. Om en annan fördelning då inte görs går en del av skattereduktionen förlorad (den kan inte sparas mellan år).

Fördela pension

Att fördela räntor sinsemellan kan alla låntagare med gemensamt betalningsansvar göra. Lika generösa är inte reglerna när det gäller att föra över pension till någon annan. Det är endast äkta makar och registrerade partners som kan göra det. Vad handlar då omfördelning av pension om?

Omfördelning av pension handlar egentligen om omfördelning av årliga pensionsrätter inom premiepensionssystemet. Den som avstår pensionsrätter får därmed en liten mindre peng in i PPM-systemet varje år medan den som tar emot rätterna får en lite större peng. Möjligheten gäller endast PPM, inte den allmänna pensionen eller olika typer av tjänstepension.

Att föra över premiepension kan vara ett sätt ge den i äktenskapet/partnerskapet som har den lägre lönen en högre pension. I ett äktenskap mellan man och kvinna handlar det oftast om kvinnan. Kvinnor är till exempel oftare hemma med barnen och det är också betydligt vanligare med deltid bland kvinnor.

Det finns emellertid också en liten ytterligare fördel med att föra över PPM-rätter. Det handlar om att en höginkomsttagare som kommer att få en hög pension också kommer att få betala en hög skatt på pensionen. Genom att föra över PPM-rätter finns möjligheten till en lägre marginalskatt när pensionen börjar betalas ut.

För att göra en överföring av pensionsrätter behöver man faktiskt inte göra mer än att anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Det går att göra det enkelt och snabbt på Pensionsmyndighetens webbplats. På den här sajten kan man logga in med BankID, vilket gör det hela ännu lite smidigare. Anmälan måste ha kommit in till myndigheten senast den 31 januari. Läs gärna mer på Pensionsmyndighetens webbplats.