Hur blir skatten på ISK för 2019?

Hur blir skatten på ISK för 2019?

Investeringssparkonto (ISK) lanserades 2012 med tanken att förenkla för privatpersoner att handla med aktier och fonder. Enskilda affärer behöver inte deklareras och beskattningen utgår inte från vinster, utan från en schablonintäkt som räknas på kontots värde och eventuellt tillkommande insättningar.

Investeringssparkontot har blivit en stor succé. Framgångarna kommer definitivt av att sparformen uppfattas som så enkel. ISK är idag det naturliga valet för de flesta som vill köpa fonder och aktier.

Hur blir skatten på ISK för 2019?

Så här blir skatten på ISK för 2019

Skatten på ISK utgår från statslåneräntan. Den räntan motsvarar ungefär vad staten betalar för sin egen upplåning. I november 2018 fastställdes statslåneräntan för 2019 till 0,51 procent. Det är en marginell ökning (från 0,49 procent 2018). Intressant nog har statslåneräntan sedan faktiskt sjunkit rejält sedan november 2018. Aktuella siffror finns att läsa på Riksgäldens webbplats (länk).

Det är dock inte själva statslåneräntan som anger den faktiska skatten på ditt sparande. Statslåneräntan är i stället en del i beräkningen av faktorn för den så kallade schablonintäkten. Denna beräknas enligt det följande:

Faktor för schablonintäkt = (statslåneränta + 1% ökning).

Använder vi formeln med de aktuella siffrorna för 2019 blir utfallet:

(0,51% + 1%) = 1,51% 

Så, vad blir den faktiska skatten i kronor och ören för investeringar i ett ISK? För att ta reda på det krävs ytterligare en siffra. Det handlar om storleken på kapitalunderlaget, det vill säga ditt faktiska sparande.

Exempel: Du har ett sparande på 50 000 kr. Din skatt räknas ut via följande steg:

1. Faktor för schablonintäkt (1,51%) multiplicerat med kapitalunderlaget (50 000 kr) = 755 kr

2. Skatt (30%) multiplicerat med schablonintäkten (755 kr) = 227 kr

Lyckligtvis är detta ingenting som privatpersoner behöver räkna på varje år. Alla uppgifter om ISK rapporteras automatiskt till Skatteverket som fyller i uppgifterna på deklarationen.

Marginell höjning jämfört med 2018

Att den beslutade statslåneräntan är endast 0,02 procentenheter högre 2019 jämfört med 2018 ger givetvis endast mycket små konsekvenser. Om du har 50 000 kr i sparande på ett investeringssparkonto blir skatten 3 kr högre. För ett sparande på 10 000 kr blir skatten faktiskt oförändrad.

ISK – en enkel tumregel

Uträkningen av skatten på ISK är, som framgår ovan, en inte helt enkel historia. Det finns dock en fiffig tumregel att applicera. Den regeln kan du använda för att direkt se hur mycket du ska betala i skatt.

Kort sagt behöver du bara multiplicera värdet på ditt ISK med 0,45. Multiplicerar du ett sparande på 50 000 kr blir din skatt alltså 227 kr, precis som i den mer avancerade uträkningen du ser ovan.

En naturlig fråga är vilken avkastning som krävs på ett ISK för att det ska vara ett bättre alternativ 2019 jämfört med en vanlig depå. Svaret är att avkastningen måste vara minst 1,51%. Om avkastningen är högre än så är en vanlig aktiedepå ett skattemässigt mer fördelaktigt val. Samtidigt måste du hålla i åtanke att alla affärer på en vanlig aktiedepå måste deklareras i särskild ordning. Det behöver du inte göra för ett ISK.

Risk för skattehöjningar

När ISK introducerades 2012 fanns ingen automatisk ökning för schablonintäkten. Den introducerades 2016 och sattes då till 0,75%. Dessutom beslutade statsmakterna om ett slags ”golv” på 1,25%. Inför 2018 höjdes den automatiska ökningen till 1,00% och nu verkar det finnas en risk för ytterligare en skattehöjning.

Den nya regeringen kommer under 2019 att se över ett antal skatter utifrån ett fördelningspolitiskt perspektiv. Syftet är att minska de ekonomiska klyftorna. Detta har aviserats i ett antal uttalanden från både statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson. Ett uttalat fokus med översynen är att titta på möjligheten att höja skatterna på kapitalinkomster. Det kan innebära att skatten på ISK höjs ytterligare en gång.

Ett antal sparekonomer har vädrat sin oro för eventuella förändringar. Framför allt pekar man på att staten verkar se ISK-konton som en källa till skatteintäkter som kan utnyttjas lite extra när som helst.

Läs mer: Risken stor att ISK-skatten höjs (artikel i SvD)