Klassiska investeringsråd – kan du lita på dem?

investeringsråd

Gamla sanningar hänger med år efter år, oavsett om de handlar om livet generellt, om kärlek eller om ekonomi. Vissa av dem kanske inte är gångbara i alla sammanhang, men en del av dem har en betydelse som man inte kan underskatta. Albert Einsteins uttalande om att ”ränta på ränta är det åttonde underverket” är ett sådant. Det går ju inte att säga emot att återinvestering av räntor ger en enorm effekt på avkastningen över tid.

Bland andra klassiska sanningar och råd inom ekonomi och investeringar kan nämnas ”köp till sillen, sälj till kräftorna”, ”kämpa inte emot trenden” och ”tro inte att du kan slå marknaden”. Frågan är vilken giltighet de har idag 2017 och om du kan tjäna på att lita på dem och följa dem?

Köp till sillen…

Investerare försöker alltid hitta mönster i utvecklingen för aktier, råvaror, valutor och så vidare. Uppfattningen är att man genom att följa mönster kan maximera sin avkastning och detta helst till lägre risk. Ett sätt att börja med att identifiera mönster är att titta på utvecklingen månad för månad och se utvecklingen i ett långt tidsperspektiv. Uppenbarligen ligger det något i säsongsmönster, för det finns en mängd klassiska citat som tar sikte på när det är bäst att köpa respektive sälja.

På svenska brukar man säga att man ska ”köpa till sillen och sälja till kräftorna”. Vad det betyder är att man ska köpa aktier vid midsommar och sedan sälja någon eller några veckor in i augusti. Historiskt sett är sommarmånaderna emellertid inte särskilt gynnsamma för den som söker avkastning. Juni, juli och augusti är faktiskt ganska ”stökiga” och inte sällan kan även små negativa nyheter få stor effekt i det lite sömnigare börsklimatet.

Statistiskt sett över närmare 30 år är juni, augusti och september de tre månader på året som lyser röda i ett stapeldiagram. Juli är emellertid en månad med en stabil och positiv utveckling historiskt sett, men sommaren är överlag ingen bra period på börsen. Utifrån detta kan vi slå hål på myten om att investeringar enligt ”köp till sillen…” inte är någon bombsäker strategi.

Internationellt sett har man en ganska annorlunda syn på sommarbörsen. Det finns en gammal sanning som lyder ”Sell in May and go away”. Enligt denna ska man sälja av aktier i maj och inte komma tillbaka förrän i september. Historiskt sett är denna strategi betydligt bättre än den ”svenska”.

Följ trenden

Finansmarknader följer trender och trender skapas när ett visst så kallat momentum uppstår. Man kan likna momentum vid en bil som accelererar. Det går trögt i starten, men efter en stund har bilen fått upp farten. Om inget oförutsett inträffar, såsom att bilen går sönder eller att det uppstår en krock med en bil framför, kommer bilen fortsätta rulla framåt.

Kraften i momentum på finansmarknader är normalt mycket stark och det krävs stora händelser för att en trend ska upphöra. Av den anledningen är det för det mesta mindre klokt att göra en investering som går emot trenden, även om det skulle finnas rationella skäl för att göra ett visst köp eller en försäljning.

Du kan inte slå marknaden

Det går absolut att slå marknaden på kort sikt. Samtidigt krävs både tur och mycket arbete för att lyckas göra det. Över längre tid blir sannolikheten att slå marknaden, till exempel i form av ett börsindex som OMX30, mindre, och över tillräckligt lång tid – säg 30-40 år – kommer en pilkastande apa förmodligen få samma avkastning på sina investeringar som någon som spenderar 24 timmar om dagen med analyser.

Diversifiering och tålamod

För att knyta ihop resonemangen ovan kan vi nämna att det säkraste sättet att minimera riskerna och maximera möjligheten till avkastning på sikt är att följa nedan tre grundläggande råd. Om du gör det behöver du inte hålla koll på årstiderna, försöka tajma när trender vänder eller spendera mängder av tid på att försöka vara smartare än marknaden.

De tre råden är följande:
1. Diversifiera dina investeringar (olika värdepapper, olika branscher, olika marknader)
2. Investera kontinuerligt (exempelvis via månadsspar)
3. Ha tålamod och gör inga ogenomtänkta förändringar.