Konsten att dela ekonomi med andra

Par bråkar om ekonomin

Är det kanske dags att flytta ihop med din partner och ni funderar nu över hur ni ska göra med er ekonomi? Det är inget ovanligt utan helt naturligt eftersom det finns så många olika varianter på hur man kan göra med sin ekonomi när man bor ihop. Alla människor har olika principer och olika uppfostran där kanske den ena partnern har blivit lärd att man alltid delar på allt rakt av, medan den andre kanske har lärt sig att var och en ansvarar själv för sin del.

Det är inte helt ovanligt att det dyker upp konflikter i relationen när en sådan diskussion kommer på tal eftersom det kan finnas så olika uppfattningar. Pengar är också ofta ett känsligt ämne för många som kan vara svårt att prata om.

Olika sätt att dela ekonomi

Man kan säga att det finns tre vanliga sätt att dela upp sin ekonomi i ett förhållande för att på så sätt få en så kallad gemensam ekonomi. Det första alternativet handlar om att alla inkomster och utgifter är gemensamma oavsett vem som tjänat eller spenderat vad. Allt är då helt gemensamt.

Det andra alternativet går ut på att man slår ihop alla utgifter och betalar hälften var, och sedan delar man lika på det som blir över. Det tredje vanligaste alternativet är att man anpassar utgifterna efter inkomsten. Vilket då leder till att den som tjänar mest också betalar mest.

Utöver de här tre alternativen finns det också en mängd olika varianter på dessa. Alla gör olika och det är inte alltid helt svartvitt heller. Någon månad kanske ni blir tvungna att gå ifrån den uppgörelse ni har gjort på grund av ändrade omständigheter.

Det är viktigt att man är tydlig med hur uppgörelsen ska se ut och vem som har vilket ansvar, samt att man har samma uppfattning om vilka framtidsplaner som finns och vad ni ska och kan lägga pengar på just nu. Fördelen med att leva i en delad ekonomi är att ni kan göra större investeringar under en längre tid. Detta kallas för stordriftsfördelar inom företagsekonomi. Det kan exempelvis vara att köpa hus eller lantställe, eller kanske investera i ett gemensamt företag.

Det finns många varianter. Men de flesta upplever att det finns många fördelar med att ha en gemensam ekonomi. Man får så mycket mer då än om var och en för sig ska ha sin egen kassa och dessutom så stärks ofta bandet parterna emellan och man blir mer av ett team.