Låna pengar till aktier och investeringar

Att låna pengar till bostad och/eller konsumtion är något de flesta av oss har gjort. Många av oss har dessutom lånat till konsumtion vid mer än ett tillfälle. Ändå är det många som drar sig för att låna pengar till aktier eller andra investeringar – trots att det här finns potential att få tillbaka pengarna och dessutom tjäna på det.

Kanske har det att göra med att många av oss tycker att handel med till exempel aktier känns svårt och krångligt, och att det är förknippat med risk. Faktum är dock att handel med aktier kan vara mycket lätt, och det finns flera olika användarvänliga tjänster att använda sig av om man känner sig sugen att prova på detta.

Risker med att låna till investeringar

Trots att börsen historiskt sett alltid gått plus är det ingen garanti för att den kommer fortsätta gå plus även i framtiden. När du väljer att investera i till exempel aktier eller fonder väljer du samtidigt att ta en viss risk, då du aldrig kan vara helt säker på hur börsen kommer utvecklas – och risken finns att du förlorar pengar.

Det är dock tryggare att välja etablerade bolag med ett stabilt kassaflöde, och som du vet kommer klara sig igenom diverse kriser, än att satsa på ett ungt förhoppningsbolag där ingen kan sia om framtiden. Även om det finns förhoppningsbolag som faktiskt lyckas och får en aktie som sticker iväg rejält så är antalet bolag det faktiskt sker för lågt. Därmed är det stor risk att en sådan investering leder till att du förlorar ditt lånade kapital.

Fördelar med att låna till investeringar

Att låna pengar för att köpa aktier kan kännas riskabelt, men faktum är att om du vet vad du gör kan det löna sig rejält. Om du väljer att ta ett lån där du köper in dig i ett bolag vars direktavkastning ger tillbaka mer pengar varje år än vad räntan på lånet kostar dig – gör du redan där en plusaffär.

Börsen har historiskt sett alltid gått uppåt över tid, vilket innebär att dina aktier med stor sannolikhet även kommer stiga i värde i det långa loppet. Därmed kan du sälja dem med vinst, när du känner att du vill gå vidare och investera dina pengar i något annat projekt.

Även att låna till en annan investering kan löna sig, om du har en genomtänkt affärsidé som du vet kommer gå med vinst. Du ska dock inte låna till en investering om du inte först har en väl genomarbetad affärsplan, så att du med säkerhet vet att du kan betala tillbaka ditt lån enligt ordning.