Positiv avkastning varje år

portfolj-investering

Över en längre period ger börsen en avkastning som ligger långt över till exempel vad räntefonder eller sparkonton ger. Samtidigt är avkastningen långt ifrån stabil. Börsen går, som du kanske är plågsamt medveten om, i cykler, och krascher kommer med jämna mellanrum. Den som hade pengar på börsen i slutet av 2007 och sedan var med under finanskrisen 2008 fick se sitt kapital minska i värde med upp emot 50% på bara något år. Ännu värre var situationen efter den så kallade IT-boomen då Stockholmsbörsen sjönk med omkring 70% totalt över tre år.

Att få positiv avkastning årligen genom placeringar på börsen är fullt möjligt. Det gäller då emellertid att du både är mycket skicklig när det gäller att hitta rätt aktier och att du har en del tur. Det finns dock enklare sätt att öka chanserna för att få en positiv avkastning år efter år. Det handlar om att bygga en välbalanserad portfölj, som klarar av tvära kast på aktiemarknaden.

Diversifiering

Den viktigaste strategin som finns när det gäller investeringar är diversifiering. Kort sagt handlar det om att sprida riskerna. Diversifiering kan göras såväl inom olika tillgångsslag (aktier, fonder, räntor, fastigheter, med mera) som mellan tillgångsslag. Den som endast äger aktier i ett enda läkemedelsbolag är inte diversifierad. Den som har aktier i såväl ett läkemedelsbolag som en bank och ett industriföretag är lite mer diversifierad, och så vidare.

Det gäller också att inte enbart äga aktier. En krasch på aktiemarknaderna slår nämligen mot alla bolag. Det är alltså viktigt att blanda upp aktier med andra tillgångsslag, såsom räntor, fastigheter, ädelmetaller, med mera. På så vis kan en negativ utveckling på aktiemarknaden vägas upp av en positiv utveckling på andra marknader. Ett typiskt exempel är relationen mellan aktier och guld. Vid oro på aktiemarknaden vänder sig många investerare till guld, vilket gör priset på denna tillgång ökar.

Den perfekta portföljen

Portföljteori är en hel vetenskap och det finns många exempel på framgångsrika portföljer som har visat sig ge god avkastning löpande. Vi har gått igenom ett antal av de mest framgångsrika portföljstrategierna och kokat ner alltsammans till nedan plan. Genom att lägga upp en portfölj enligt denna plan finns goda möjligheter att skapa en positiv avkastning nästan varje år. Framför allt kommer du aldrig att riskera att förlora en stor del av din portfölj om börsen skulle krascha. Notera att alla tillgångar nedan ska vara i fonder.

Långa räntor 35-40%
Global aktiefond (index) 15%
Svensk aktiefond (index) 15%
Guld 7,5-10%
Fastigheter 5%
Råvaror 5%
Korta räntor 15%

Vikta om i portföljen

Givetvis kommer procenttalen för dina innehav att ändras över tid. Idén är då att vikta om så att de faktiska innehaven överensstämmer med procenttalen enligt planen. På så vis ser du automatiskt till att köpa när det är ”billigt” och sälja när det är ”dyrt”. Denna omviktning behöver du inte göra särskilt ofta, kanske en gång i halvåret eller en gång i kvartalet.

Månadssparande till låga avgifter

Om du vill prova på att spara för framtiden enligt den portfölj vi presenterar ovan kan du med fördel göra det på ett investeringssparkonto. Välj ett sådant utan avgifter för att banken inte ska ta en del av dina pengar innan du ens har börjat spara. En annan strategi du ska använda dig av är att månadsspara. På så vis jämnar du ut eventuella ”toppar och dalar”. En tredje strategi är att välja fonder med låga avgifter. Det finns till exempel globala aktiefonder med avgifter på 0,10-0,20% – välj sådana i stället för sådana som kostar 1-2% eller ännu mer.

Notera: Ovan ska ses som inspiration för att du ska kunna sätta ihop en portfölj som är mer robust när börsen går ner. Vi kan inte garantera att exempelportföljen kommer att ge dig ett positivt resultat. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut.