Relation och ekonomi

När man lever i en parrelation så kan ekonomifrågan bli ett stort problem eftersom att varje partner bidrar vanligtvis med olika inkomster och karriärmål som garanterar olika levnadsstandarder. Lever du i en relation där din partner har en stadig ekonomi och du har en ostadig så bör du sätta dig ner med din partner och utvärdera er situation.

Delad ekonomi eller inte

Om du lever tillsammans med din partner eller har barn tillsammans så kan ni diskutera frågan om ni ska ha delad ekonomi eller inte. Delad ekonomi kan många gånger vara fördelaktig eftersom att man redan delar många utgifter för boende, barn, försäkringar och resor med mera men det kan också bidra med problem om ni har olika höga inkomster. Försök att sätta upp långsiktiga mål både individuellt och gemensamt för att se vad ni vill tjäna och vad ni vill spendera och välj därefter hur ni ska fördela era pengar.

Helt delad ekonomi

De flesta gifta par och samboförhållanden lever enligt helt delad ekonomi, det vill säga att bådas inkomster hamnar i ett gemensamt konto där båda har tillgång till och spenderar pengarna. En sådan överenskommelse är enklast om man respekterar varandra och inte påverkas av att den ena tjänar mer än den andra – vilket är vanligast förekommande. För att er gemensamma ekonomi ska fungera utan problem bör ni vara väldigt trygga i ert förhållande och vara överens om stora inköp samt rådfråga varandra vid osäkerhet.

Delvis delad ekonomi

För par som inte är helt säkra på om de vill ha gemensam ekonomi kan man välja att ha en delvis delad ekonomi. Antingen betalar man de gemensamma utgifterna enligt en viss procent av inkomsten för att båda ska få lika möjligheter till att spendera utanför de gemensamma utgifterna eller så delar man alla gemensamma utgifter lika. För att underlätta er delvis delade ekonomi så kan ni sätta in en viss summa på gemensamma konton varje dag som går till gemensamma inköp som boendekostnader, försäkringar, mat och nöjen.

När ni har satt av den summa som ni är överens om till ert gemensamma uppehälle och sparande så kan ni med det som återstår av månadsinkomsten helt själva välja vart ni vill spendera pengarna. Här passar det egna sparandet, shopping och fritidsaktiviteter perfekt in och på så sätt slipper ni som par bråka om vart era ”kladdpengar” spenderas.