Riksdagspartierna och din plånbok – inför valet

val skatter pengar i plånboken

Valkampanjerna är i full gång inför valen till riksdag, kommun och landsting. Partierna slåss om att få fram sina budskap och inte sällan är det frågor som berör väljarnas plånböcker som är i absolut centrum. Vissa partier har redan presenterat en mängd typiska ”plånboksförslag” medan andra marknadsför lite större reformer. Det kan vara svårt att se igenom valtalen och få en bild av vad partierna egentligen vill göra för din ekonomi och för Sverige som helhet både nu och i framtiden. Därför har vi gjort en genomlysning av partiernas utspel för att ge dig en översikt.

Skattetrycket – från vänster till höger

Det som framför allt påverkar din plånbok både nu och imorgon är det allmänna skattetrycket. Ju högre skatt, desto mindre får du kvar i plånboken. Samtidigt innebär ett högre skattetryck också indirekta fördelar i form av ökad välfärd och bidrag, så när du funderar på vad du ska rösta på får du helt enkelt göra en avvägning kring vad du tycker är viktigast.

Den klassiska skalan för skattetryck går från vänster till höger där partier till vänster vill ha höga skatter medan partier till höger vill sänka skattetrycket. Lite förenklat kan man dra skalan enligt följande (från vänster): Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Utspel och konkreta förslag för din plånbok

Om vi lämnar generell fördelningspolitik och går in på lite mer detaljerade frågor, har i princip alla partier lämnat åtminstone några tydliga plånboksförslag.

Vänsterpartiet, vars politik främst syftar till att jämna ut inkomstklyftor, har lanserat ett förslag om gratis aktiviteter för barnfamiljer.

Socialdemokraternas fokus har hittills legat på utspel kring satsningar på vård och omsorg. Förslagen inkluderar bland annat satsningar på kortade vårdköer och mer pengar till olika yrkesgrupper inom vården.

Miljöpartiet, vars fokus är just miljön, har i både utspel och konkreta lagar fokuserat på trafiken. Elcykelsubventionen är ett exempel, bonus/malus-systemet för nya fordon ett annat. Kort sagt kan den som vill och har råd att investera i miljövänliga fordon belönas för detta.

Centerpartiet har i den tidiga valrörelsen haft jobben i främsta fokus. Man har bland annat tagit fram förslag på hur unga och invandrade ska kunna få det första jobbet.

Kristdemokraterna har fullt fokus på pensionärerna. Partiet har lyft fram skatteskillnaden mellan pensionärerna och de som arbetar, och den vill man radera ut så snabbt det bara går.

Moderaterna verkar vara partiet att rösta på om du är polis. Partiledaren Ulf Kristersson har nämligen i utspel efter utspel presenterat att Moderaterna kommer att skjuta till mycket stora pengar till polisväsendet.

Liberalerna och Sverigedemokraterna är två partier som hittills under valrörelsen har legat lågt när det gäller mer konkreta förslag med effekt på din plånbok. Med största sannolikhet lanserar dock även dessa partier en hel rad utspel på ämnet veckorna som leder fram till valet.

Stora reformer och statliga satsningar

Sverige är inne i en högkonjunktur och många partier menar att det finns utrymme för större reformer och stora statliga satsningar. Vissa partier har gjort utspel kring framtiden som man tror att väljarna kan tycka är både spännande och intressanta. En sådan fråga är höghastighetståg. En annan fråga är utbildning och en tredje är större satsningar på försvaret.

I tiden fram till valet kommer vi att få ta del av en mängd mer eller mindre genomtänkta utspel kring större satsningar. Det gäller då som väljare att titta på vad du känner inför respektive fråga. Är en viss satsning en som du kommer att tjäna på? Kommer Sverige som helhet att tjäna på den? Tycker du att investeringarna är genomtänkta eller ser du hellre att vi sparar pengar för att tämja en eventuell ekonomisk kris?

Frågor som partierna kommer vilja undvika

Det finns idag två brinnande ekonomiska frågor som på sikt behöver diskuteras, men som inte är särskilt populära att ta upp i en valrörelse. Det handlar om en bredare skattereform och en sänkning av skatteavdraget. Alla partier är överens om att stora förändringar behöver göras, men ingen partiledare kommer till exempel gå ut och säga att bolånen kommer att bli väsentligt dyrare i framtiden.