Så sparar du hållbart

Hållbarhet är ett begrepp som de senaste åren allt mer genomsyrat vårt samhälle. Faktum är att hållbarhet kan implementeras i stort sett överallt – även i ditt sparande. Att spara hållbart är ett vitt begrepp som lämnar rum för många tolkningar, men i grund och botten handlar det om att du ska spara på ett sätt som medför att dina sparade pengar inte bidrar till miljöförstöringen eller till ett psykiskt eller fysisk lidande för människor eller djur.

Glad man i naturen sparar hållbart

Att spara hållbart

Att spara hållbart är bra för samvetet, såväl som för miljön. De flesta av oss har nog inget emot att välja ett hållbart sparande – men det är kanske inte alltid så lätt att veta var man ska börja.

En god utgångspunkt brukar vara att inte investera i bolag som driver verksamhet som man vet är skadlig för människor, djur eller miljön. Det kan innebära att man till exempel väljer bort aktier eller fonder som investerar i tobaksbolag, oljebranschen eller andra typer av fossila bränslen. Man kan också läsa på om de bolag eller fonder man vill investera i innan man väljer att köpa in sig i dessa.

Ofta räcker det med en snabb googling för att se hur bolaget sköter sig, då allt större fokus idag läggs på just hur hållbara de olika bolagen är, bland annat ur ett miljöperspektiv.

Ett hållbart sparande behöver inte enbart ha fokus på miljön. Det finns också etiska och humana aspekter att ta med i beräkningarna. Finns det schyssta arbetsvillkor för de anställda på det bolag du tänkt investera i? Har de ett etiskt tänk vad det gäller behandling av djur eller finns det risk att några djur far illa i samband med att bolaget utövar sin verksamhet? Även dessa frågor brukar kunna besvaras relativt enkelt med en googling.

Så sparar du hållbart

Det kan ibland kännas nästan överväldigande att spara hållbart, eftersom det brukar vara flera aspekter som räknas in i hållbarhetsbegreppet. Samtidigt är det inte alltid lätt att hålla koll på hur alla bolag sköter sig.

En god tumregel kan då vara att investera sina pengar i sådana bolag som man vet redan bedriver en hållbar verksamhet. Till exempel sådana som satsar på förnybar energi eller liknande. Det finns också SRI-fonder, så kallade etiska fonder, vilka vid investeringarna tar en stor etisk hänsyn och bland annat utesluter investeringar i både tobaks- och vapenindustrin.