Spara pengar i oroliga tider

Man som lägger pengar i spargris

I en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Swedbank uppger 4 av 10 att deras sparkapital minskat kraftigt eller ganska mycket den senaste tiden. Trots det är 60 procent inte oroliga för sitt sparande.

Hälften av de svarande menar att de sparar långsiktigt och att de därför inte bekymrar sig särskilt mycket för de svängningar som sker på börsen. Detta eftersom ekonomin historiskt sett alltid har återhämtat sig efter en nedgång – även om har tagit många år. För den som sparar långsiktigt är sparhorisonten över många år och därmed är sparandet inte lika känsligt för aktuella händelser, eftersom det i regel jämnar ut sig över tid.

Samtidigt är det flera svarande som tycker det är svårt att veta hur man ska spara när tiderna är oroliga och börsen svajig. På detta finns inget enkelt svar, utan allting handlar om riskviljan hos den enskilde spararen och längden på sparhorisonten. Ju kortare tid man ska spara sina pengar, desto mer bör man satsa på säkerhet.

På så vis är man mindre utsatt om det skulle bli en nedgång i ekonomin, eftersom en sådan kan behöva flera år för att återhämta sig. Om pengarna ska användas inom kort finns risken att spararen måste sälja till förlust.

Om man däremot tänkt spara en längre tid, och pengarna t.ex. inte behövs förrän vid pensionen om 10-40 år, kan man med fördel sitta lugnt i båten och eventuellt bygga in mer risk i sin portfölj. Historiskt sett har börsen alltid gått upp i det långa loppet, men man ska komma ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Ju högre risk man vågar ta, desto högre avkastning har man dock möjlighet att få.

Oförutsedda händelser som påverkar ekonomin kan dock alltid hända och man ska därför ha det i åtanke. Med andra ord ska man aldrig riska mer än vad man har råd eller är beredd att förlora vid en nedgång.

Så många som 79 procent av de tillfrågade i Swedbanks undersökning uppgav att de inte tänker göra några förändringar i sitt sparande, trots att börsen den senaste tiden haft en rejäl nedgång. Av dessa var det 49 procent som angav att det beror på att de sparar långsiktigt, och 23 procent som angav att de är nöjda med de placeringar de har i dagsläget. Oavsett hur man väljer att spara sina pengar i oroliga tider är det viktigt att komma ihåg att inte lägga risken på en högre nivå än vad man känner sig bekväm med.