Vinna i betting

betting strategiDet finns en rad olika former av bettingstrategier, som kan vara användbara då man spelar på olika typer av spel med betting. Strategierna består av olika typer av matematiska formler, som därigenom ger en större möjlighet till vinst. Framförallt då man spelar roulette kan dessa typer av strategier vara användbara, då spelet handlar om olika siffror. Man kan naturligtvis inte påverka var kulan hamnar i rouletthjulet, men man kan göra vissa sifferberäkningar för att få en större chans att satsa på rätt nummer. Detta gäller även bettingspel såsom bingo, olika typer av lotto samt Keno. Alltså använder man sig av en typ av numerologi.

Fördelarna med att använda sig av någon form av bettingstrategi är flera. Man kan kontrollera hur mycket man satsar, för en ökad möjlighet att nå en vinst och därigenom minska risken till större förluster. Det finns dessvärre inga odds i hur stora chanserna är för hur en spelare kan nå en vinst genom att använda sig av någon form av strategi. Detta gäller alla typer av spel såsom till exempel poker och sportbetting, där en skicklighet i spelet istället kan vara avgörande.

Strategier och spel

Inom casinospel ligger oddsen till vinst alltid hos huset, varför det är lätt att man satsar mer pengar än vad man egentligen har råd att förlora. Om man använder sig av någon form av strategi löper man en mindre risk att spela bort alltför stora summor pengar.

Kellys Strategi

Kellys Strategi är en strategi som är användbar inom sportbetting. Den innebär att man från början räknar ut hur stor insats man måste göra för att få ut en maximal vinst och minimala förluster. Med hjälp av denna formel beräknar man därför insatsen i förhållande till spelets odds i jämförelse med plånbokens storlek. När man spelar på odds måste man ha en god kännedom om matchernas spelare, för att kunna förutse spelets utgång. Denna strategi är mest användbar för att kunna beräkna vinst i förhållande till förlust i längden.

Fibonaccis Strategi

Fibonaccis Strategi är en strategi som bygger på en talföljd, vilket innebär att man utgår ifrån siffran 1 och därefter adderar denna siffra med de två föregående talen för att få en ny siffra. Detta ger talföljden 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, vilket leder till ett gyllene snitt, som man får genom att dela ett givet tal med föregående tal och på så sätt komma närmare värdet 1,618, vilket är det gyllene snittet.

Bet exchange

”Bet exchange”-strategier är en ytterligare strategi som enbart används inom sportbetting, om spelet inte spelas mot spelbolaget utan mot andra spelare. Det är genom den av en stor vikt att man känner sin motspelares kunskaper inom den sport som man spelar på, för att på så sätt slå ut denne.

Dalembert

Dalembert system är en strategi som är användbart då oddsen i spelet är cirka 50/50. Med detta menas till exempel Black Jack eller roulette om man där spelar på ytterchanser. Strategin går ut på att man ökar insatsen vid varje förlust och minskar den vid en vinst.

Du hittar alla dessa spelstrategier och speltips från kompetenta rekare på Spelaspel som är en av Sveriges största spelportaler.

Man skall komma ihåg att alla former av spelstrategier inte lämnar några som helst garantier för vinst, men är till för att öka sannolikheten till det. Strategier bör därför användas med stort förnuft. Spel som inte bygger på numerologi, som till exempel olika former av slots-spel, har inga strategier alls, utan där är det enbart slumpen som avgör om man får en vinst eller inte.