Utdelande aktier för din pengamaskin

aktier utdelningar

Ordet pengamaskin är ett som har varit mycket på tapeten det senaste året. Ordet används särskilt flitigt i samband med diskussionen om hur man kan bli ekonomiskt oberoende. Trenden att många unga verkligen satsar på att kunna bryta sig loss från ekorrhjulet i ganska tidig ålder är tydlig, och i syfte att uppnå det ekonomiska oberoende som krävs är skapandet av en pengamaskin en bärande idé.

Så vad är en pengamaskin och hur kan den hjälpa den som vill få mer pengar eller till och med kunna gå i pension tidigt? Och hur kommer utdelande aktier in i bilden?

 

Placeringar i aktier som ger utdelning

I ett teoretiskt perspektiv handlar pengamaskinen om att de investeringar man gör fortsätter att ge mer pengar löpande, detta utan att man själv behöver arbeta för dem. På så sätt kan många olika investeringar fungera som pengamaskiner. Till och med ett räntekonto kan vara en sådan, om räntan överstiger inflationen det vill säga.

För dig som vill ha en pengamaskin som ger större och mer stabila inkomster utan att du behöver arbeta för att tjäna pengar är det emellertid utdelningsaktier som är melodin.

Utdelningsaktier är aktier i bolag som har som policy att dela ut mindre eller större portioner av vinsten till sina aktieägare. En aktie är, som du kanske vet, en andel i ett bolag och vid utdelning betalar bolaget ut en slant per varje aktie.

Utdelningen kan vara på allt mellan någon procent upp till tio procent av börskursen (direktavkastning). Tio procent är på pappret naturligtvis bättre än en procent, men samtidigt gäller det att se till hållbarheten och uthålligheten. Att en aktie ger tio procent i utdelning ett år kan bero på att aktiekursen har sjunkit kraftigt. Det kan vara ett mycket negativt tecken, ett som signalerar att utdelningen kan minska de kommande åren.

Grundtipset är att välja aktier som har en lång historia av att betala ut relativt hög avkastning. Det är en extra bonus om avkastningen också successivt har höjts genom åren.

Så här arbetar pengamaskinen för dig

Pengamaskinens roll är att förvalta dina investerade pengar och ge utdelning som kan liknas vid ränta. Varje år kommer dina aktier att ge dig utdelning och ju fler aktier du har, desto större blir inkomsterna.

Målet för dem som arbetar på en pengamaskin brukar vara att få in lika mycket i utdelning som hushållet kostar per år. På så sätt kan man leva på utdelningen samtidigt som de sparade pengarna ligger kvar och ger utdelning år efter år.

Exempel: Du har aktier för fem miljoner kronor. Aktierna ger dig en utdelning på fyra procent, vilket ger dig en inkomst på 200 000 kr. Just det beloppet är vad du gör av med per år, vilket innebär att din pengamaskin faktiskt gör dig ekonomiskt oberoende.

Så här kommer du igång

Ovan resonemang om hur en pengamaskin kan ge stora inkomster kan upplevas som en utopi för många. Om du idag upplever att du saknar pengar att investera över huvud taget känns idén om utdelningsaktier förmodligen mycket främmande. Det går dock alldeles utmärkt att börja i en mycket lugn och blygsam takt.

Hos flera nätmäklare kan du köpa färdiga korgar av aktier som har gett utdelning år efter år. Du placerar då en order på ett förutbestämt belopp och får andelar upp till det beloppet. Det smartaste sättet att investera i korgar av aktier är att månadsspara, så det kan rekommenderas.

Ett annat tips kan vara att månadsspara i en fond med fokus på just utdelande bolag. En fond som består av investmentbolag är alldeles utmärkt att börja med. Investmentbolag ger nämligen nästan alltid utdelning. Om du äger en sådan fond återinvesteras utdelningen i fonden så att du löpande får fler andelar.

Har du redan idag lyckats spara pengar och vill använda dem för att bygga en pengamaskin, är vårt tips att du väljer upp till tio stora och gamla bolag som har betalat utdelning i många år. Bolagen får gärna verka i helt olika branscher för riskspridningens skull. Glöm dock inte bort att alla investeringar innebär en risk, i värsta fall kan du förlora hela ditt kapital.