Var inte rädd för att köpa fonder

Utan pengar fonder

Om du vill att dina pengar ska öka på sikt måste du sätta dem i arbete. Det finns många sätt att göra det. Vissa, såsom placeringar i räntefonder eller på sparkonton, är mycket säkra. Andra, såsom placeringar i aktiefonder, kommer med en högre risk. Just den högre risken är en sak som gör att många drar sig för att köpa aktier och fonder. Det gör samtidigt att man går miste om en hög avkastning, det vill säga mer pengar, över tid.

För att få mer pengar får du inte vara rädd för att köpa fonder och aktier. Hur du kan tänka för att inte känna dig nervös för dina investeringar får du svar på här!

Högre risk – mer pengar

Först ska vi beröra relationen mellan risk och avkastning. Grundformeln är att ju högre risk, desto högre potentiell avkastning. Samtidigt innebär högre risk att man också kan förlora mer pengar om kurvorna börjar peka nedåt.

Det är ingen som tycker om att förlora pengar. Många faller dock i fällan att investera på ett sätt som gör att risken att förlora ökar. Det beror framför allt på två saker, nämligen psykologi och flockbeteende.

De flesta börjar intressera sig för investeringar när ekonomin går som tåget. Man köper alltså fonder och aktier när alla siffror pekar uppåt. När kurvorna sedan vänder blir man nervös och säljer snabbt för att minska förlusterna. Besvikna och kanske även bittra bestämmer vi oss för att undvika att investera i värdepapper av olika slag.

Just relationen mellan upp- och nedgångar och in- och utflöden av pengar är faktiskt mycket tydlig. Om du vill fördjupa dig i siffrorna finner du mängder av statistik på Fondbolagens webbplats.

Investera smart

Börsen är en marknad på vilken priserna (aktiekurser och fondkurser) hela tiden pendlar. Det beror på att värdet, som beror på det ekonomiska läget i stort samt de enskilda företagens utveckling, varierar. Om alla hjul snurrar för fullt i ekonomin tenderar de flesta aktier att följa med upp. Motsatt gäller givetvis om det råder lågkonjunktur.

Under de senaste 20 åren har vi upplevt två mycket stora nedgångar i både ekonomi och börs. Den första inträffade efter IT-boomen och den andra efter bankkrisen. Trots dessa perioder av finansiellt kaos har den svenska aktiemarknaden levererat en genomsnittlig avkastning på närmare 600%. Om du i början av 00-talet stoppade 10 000 kr i madrassen skulle du fortfarande ha just 10 000 kr. Om du i stället placerade pengarna i en fond som följer index hade du haft 70 000 kr.

Idén att aktiemarknaden alltid återhämtar sig är viktig att ha med sig. Man skulle kunna säga att tiden läker alla sår. Även köp på sämst tänkbara tidpunkt ger förr eller senare ett positivt utfall.

För att undvika de stora felköpen, det vill säga de som gör att man väljer att sälja allt för att i stället spara pengar på nollräntekonton, är det klokt att månadsspara. Det är en grundregel som gör sparandet betydligt mindre nervöst. Månadssparande innebär att du köper för lika mycket varje månad, år efter år. På så sätt riskerar du inte att köpa endast på topparna.

Madrassen är inget säkert alternativ

Om du fortfarande tänker att sparkonto eller den bildliga madrassen är det bästa alternativet, gör du klokt i att fundera lite kring inflationens betydelse. De pengar du inte har investerade i aktier eller fonder ger ingen som helst (eller endast mycket blygsam) avkastning. Det gör, på grund av inflationen, att pengarnas värde faktiskt minskar.

Inflationen går upp och ner över tid, men i nuläget är den närmare två procent. Om du har 10 000 kr i spargrisen kommer dina pengar om ett år alltså att ha ett köpvärde på 9800 kr. Att inflationen verkligen ger stor effekt över tid kan du enkelt se via SCB:s prisomräknare som du hittar här.

Madrassen är dock inte utesluten som placering för dina pengar. De pengar du behöver inom något eller ett par år samt de pengar du har som buffert ska du ha direkt tillgängliga och då är den bildliga madrassen ett alternativ. Ett bättre alternativ är dock ett sparkonto med ränta.

Sammanfattning:

  • Köp aktier och fonder på lång sikt
  • Ha is i magen när det blåser kallt
  • Månadsspara i fonder för att jämna ut upp- och nedgångar
  • Ha buffertpengar i kontanter