Hur gör proffsen när aktiemarknaden tappar fart?

Aktier

Med ganska jämna mellanrum tappar aktiemarknaderna fart och börskurserna faller. Oftast är anledningen en vikande ekonomi som leder till lågkonjunktur, men även enskilda händelser kan vara katalysatorn. Ett bättre exempel på sistnämnda än finanskrisen för snart ett decennium sedan är svårt att hitta!

När aktiekurserna faller är det naturligt att man blir nervös. Varje dag som går förlorar man ju faktiskt en del av det värde man har investerat i aktier. Att paniksälja är dock sällan en bra lösning och den som så att säga ”sitter still i båten” kan ofta skörda frukterna av sitt tålamod över tid.

Det finns många tips kring hur man som småsparare kan agera när aktiemarknaderna är nervösa. Att sälja lite i omgångar för att säkra vinster är ett tips. Att fortsätta investera i form av månadsspar är ett annat. Vad man ska välja är helt upp till respektive individ och vi ska inte ge några konkreta investeringstips. Vi kan dock berätta om några strategier som de mest framgångsrika av investerare brukar använda sig av.

Satsa på kvalitet

När aktiemarknaderna vänder ned brukar de största och mest diversifierade bolagen klara sig bäst medan de minsta och mest specialiserade bolagen faller mest. Många framgångsrika investerare ser över sina investeringar och ser till att investera mer i de stabila bolagen. De kanske även köper fler aktier i storbolagen när de kan få dem till ett lägre pris.

Köp!

Oavsett hur svajiga aktiemarknaderna kan upplevas under en tid kommer de alltid att återhämta sig. Åtminstone har det varit så de senaste 100 åren. Om en aktie faller i pris kommer den därmed förmodligen att förr eller senare både återfå sitt tidigare värde och också överträffa tidigare kursrekord. Många framgångsrika investerare ser därför kursfall som möjligheter att köpa framtida intäkter till ett lägre pris.

Det är emellertid naturligtvis inte alla aktier/bolag som lyckas komma tillbaka till gamla höjder. Det kan därför vara klokt att köpa kvalitet (se ovan) samt att inte lägga alla ägg i en korg.

Köp alternativ till aktier

Vid varje börsfall sker ett större inflöde till obligationer, särskilt då statsobligationer. Anledningen är att de större investerarna vill spara pengar och dessutom fortfarande få avkastning på dem. Det finns nämligen en ganska tydlig korrelation mellan lägre börskurser och högre obligationskurser. Andra alternativ till aktier kan vara fastigheter och alternativa investeringar i råvaror och liknande.

Observera: obligationskurserna styrs av räntenivåerna. Om ekonomin är inne i en period av stigande räntor kommer obligationskurserna ofrånkomligen att sjunka. Det värsta som kan hända för en investerare som handlar med aktier och obligationer är alltså att aktiekurserna sjunker samtidigt som räntorna höjs.

Rid ut stormen

Majoriteten av framgångsrika aktieproffs kombinerar de tre olika strategierna ovan för att så att säga rida ut stormen så gott det går och sedan vara förberedda för att göra ännu bättre förtjänster när aktiemarknaderna vänder upp. De köper fler aktier i de historiskt sett mest stabila bolagen, de säkrar sina pengar genom att investera i andra tillgångar och de gör sig av med eller säljer av en del av de mer riskfyllda investeringarna.

Utan att ge några direkta tips för dig som privatperson kan sägas att en kombination av de tre strategierna bör kunna användas av alla. Huvudsaken är kanske att du lägger upp en plan som passar din riskvilja så att du vet vad du ska göra när aktiemarknaderna vänder ned. Se till att du tänker igenom planen ordentligt och att du är trygg med dina beslut.