september 2016

Blir du en vinnare med regeringens nya budget?

Finansminister Magdalena Andersson presenterade den 20 september statsbudgeten för 2017. Den innehåller inga revolutionerande nyheter, men det finns en handfull nya regler som kommer att påverka privatekonomin. Generellt är det barnfamiljer, långtidssjukskrivna och ensamstående som är vinnarna på budgeten. Nedan presenterar vi lite kort om de viktigaste nyheterna. Höjda ersättningar…

Läs mer

Läs dig till en bättre ekonomi

Många lärdomar inom ekonomi kan man bara tillskansa sig genom praktisk erfarenhet. Samtidigt skadar det aldrig att läsa på och skaffa sig en teoretisk kunskap om ekonomiska frågor. Den som till exempel står i begrepp att börja buda på en bostad bör ju se till att han eller hon förstår…

Läs mer