Fokusera på utdelningar när du investerar

När man talar om att börsen ger en genomsnittlig avkastning på 7-8% över tid är det avkastningen inklusive aktieutdelningar som avses. Faktum är att det är utdelningarna som står för den största delen av avkastningen över tid. Tittar vi till exempel på den svenska börsen, är index utan utdelningar i princip oförändrad de senaste tre åren. Räknar vi med utdelningar har börsen i stället gått relativt starkt de senaste tre åren.

Att utdelningarna är viktiga är det inte så många som tänker på. Om du investerar i aktier och fonder för framtiden bör du emellertid ta med denna faktor i dina beräkningar. Här ska vi först berätta om vad utdelning är och sedan beskriva hur du kan dra fördel av att investera lite mer strategiskt.

Vad är utdelning?

Om ett företag gör vinst finns ett överskott av pengar i kassan. Dessa pengar kan användas på många olika sätt. En del företag återinvesterar vinsten för att kunna fortsätta växa. Andra täcker eventuella tidigare underskott eller sparar för eventuella framtida sämre tider. Företaget kan också dela ut en del av vinsten till sina aktieägare. Varje person eller företag som äger aktier i företaget får då en liten slant i utdelning för varje aktie.

Två fördelar med att fokusera på utdelningar

När ett företag betalar ut utdelning får innehavaren av en aktie rena pengar på kontot. Här bortser vi från eventuell skatt. Dessa pengar kan användas för att köpa fler aktier för att därigenom få ännu mer utdelning nästa gång företaget delar ut delar av sin vinst. Detta är den uppenbara fördelen med att investera i företag som ger utdelning.

Det finns också en annan, mer indirekt, fördel. Det handlar om att företag som av tradition ger utdelning tenderar att gå både bättre och mer stabilare än börsen som helhet. Det finns en tydlig korrelation mellan historisk utveckling och utdelning. Det är inte så konstigt egentligen. Företag som kan ge utdelning är helt enkelt välmående. De har stora finansiella muskler och kan hantera både små och stora svängningar på börsen på ett bättre sätt än andra företag.

Investera direkt i börsbolag

Det enklaste och mest direkta sättet att investera på ett sätt som ger utdelning är naturligtvis att köpa enskilda aktier. Det är en enkel sak att ta reda på om ett börsnoterat bolag ger utdelning eller inte. Du kan till exempel titta in på Avanza eller Nordnet och söka på den aktuella aktien. Den uppgift du ska leta efter är ”avkastning”. Hos dessa två nätmäklare kan du också relativt enkelt sortera alla aktier på börslistorna utifrån storlek på utdelning. Observera bara att de uppgifter som anges är historiska. Om utdelning ska ges, och i så fall på hur mycket, bestäms alltid vid den årliga bolagsstämman.

Ett tips i sammanhanget är att titta på investmentbolag. Denna typ av bolag äger aktier i framför allt andra börsbolag. Köper du en aktie i ett investmentbolag är du i princip garanterad en ganska generös utdelning som dessutom tenderar att vara stabil år efter år. Du får också automatiskt en bredare riskspridning.

Investera i fonder

Om du inte önskar köpa enskilda aktier, kan du använda dig av modellen att köpa fonder. Fonder som i princip uteslutande investerar i utdelningsaktier är ganska sällsynta, men fonder som äger en betydande andel utdelande aktier finns det många av. Ett tips är att titta på fonder som investerar i en portfölj av de största bolagen. Det är nämligen de största bolagen som tenderar att ha den mest generösa utdelningen över tid.