Veckopeng – bra eller dåligt?

barn sorterar mynt

Många föräldrar fågelmatar sina barn med pengar. Med andra ord innebär detta att de ger pengar till sina barn när de piper, eller vill ha något som kräver pengar. Vilket är egentligen det bästa alternativet? Att fågelmata sina barn eller hålla sig till att enbart ge dem veckopeng?

Barn och ekonomi

Barn kan börja lära sig om pengars värde redan vid 4-5 års ålder enligt forskning i ämnet. Det är då de kan börja hantera pengar på ett givande sätt som lägger grunden för ett sunt ekonomiskt tänkande i framtiden. Så länge man anpassar beloppen utifrån barnets ålder så finns det egentligen ingen exakt ålder då man kan börja lära barn om pengar och dess värde.

För en del föräldrar är det för tidigt att lära barn om hantering av pengar innan de fyllt tio år. Detta stämmer alltså inte, så länge man anpassar sig utifrån barnets inlärningsförmåga och ålder. Att använda barnets ålder som ett argument för att inte ge veckopeng kan alltså kännas som ett otillräckligt argument. Det går att ge en treåring veckopeng, och i samma veva lära barnet om att man behöver spara pengar och att pengar tar slut när man använder dem. Allt utifrån en treårings uppfattningsförmåga givetvis.

Veckopengens utveckling

Så sent som 2007 så betalade svenska föräldrar ut veckopeng till 8 av 10 barn. Idag är det bara 6 av 10 barn som får veckopeng. Detta innebär dock inte att 4 av 10 barn i Sverige inte får pengar alls. Dessa 40 procent är oftast de barn som istället blir fågelmatade vid behov med pengar istället. Utöver det faktum att summorna på veckopeng förändras kontinuerligt så visar alltså undersökningar på att allt färre föräldrar delar ut veckopeng, vilket i sig är en alarmerande trend.

Att avstå från att dela ut veckopeng och istället ge sitt barn pengar vid behov förstör möjligheten att lära barnet om det absolut viktigaste när det gäller pengar – att planera. Du lär bara ditt barn att konsumera, och inte att man måste planera sin ekonomi. Och även om du inte diskuterar långtidssparande och pensionsfonder med en femåring så kan du med fördel lära barnet att man behöver spara exempelvis två veckopengar för att köpa den där eftertraktade leksaken.

Barn som redan i tidig ålder får börja lära sig att pengar behöver sparas för att räcka till nästa veckopeng och dylikt kommer snabbt känna att det är spännande och stimulerande. Oavsett hur man lär sina barn så är veckopeng ett mycket enkelt sätt att lägga grunden för ditt barns framtida ekonomiska tänkande. Pengar behöver tidsramar, planering och sparande för att räcka till. Låt inte barn gå miste om den viktiga vetskapen.